15 maja w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia ekologiczne „Strażnik Przyrody” prowadzone przez Funkcjonariuszki Straży Miejskiej w Jaśle. Przedszkolaki podczas spotkania dowiedziały się dlaczego koniecznie musimy dbać o środowisko przyrodnicze, w rozumieniu tej problematyki pomocne okazało się wysłuchanie opowiadania o Zuzi, która porządkowała świat i opisywała zasady segregacji śmieci. Dzieci miały też możliwość wykonania ćwiczenia praktycznego sprawdzającego umiejętność segregowania odpadów. Funkcjonariuszki zwróciły też dzieciom uwagę na konieczność oszczędzania wody i energii. Przedszkolakom przybliżono zasadę recyklingu. Nie zabrakło również głośnego czytania w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Na koniec przedszkolaki chętnie odgadywały zagadki dotyczących ekologii. Bardzo dziękujemy za wizytę Funkcjonariuszkom Straży Miejskiej.

Kategorie: Wydarzenia