O NAS

”Wszystko zaczyna się od Przedszkola…”

 

Bajkowe Prywatne Przedszkole to:

Bezpieczeństwo
Zaufanie
Akceptacja i szacunek
Kreatywność
Zabawa i nauka
Profesjonalna kadra pedagogiczna

Drodzy Rodzice!

Bardzo się cieszymy, że zainteresowaliście się ofertą Naszego Przedszkola, które zrodziło się z marzeń, by stworzyć miejsce baśniowe, niezwykłe, tętniące życiem, w którym dzieci czują się szczęśliwe oraz rozwijają się w tempie, którego dorośli nie są w stanie sobie wyobrazić!

Misja naszego przedszkola:

 • Ideą przewodnią naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka, na który patrzymy wieloaspektowo, uwzględniając aktywność dziecka w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.
 • Przedszkole jest placówką przyjazną, innowacyjną przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesów.
 • Atmosfera przedszkola sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkiej „inności”.
 • Duży nacisk kładziemy na przekazywanie wiedzy o ekologii i zdrowym stylu życia. Nasze dzieci doskonale znają piramidę żywienia i wiedzą jak dbać o planetę!
 • Cyklicznie uczestniczymy w Ogólnopolskich  Programach i Projektach  Edukacyjnych.
 • Stwarzamy dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobro, prawda i piękno.

Swoje zajęcia przygotowujemy w oparciu o najnowsze koncepcje i metody pracy. Wykorzystujemy zarówno programy MEN jak również autorskie

Programy realizowane
w Bajkowym Prywatnym Przedszkolu w Jaśle  w roku szkolnym 2021/2022:

 • „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości.” Autorka: J.Wasilewska, Wydawnictwo WSiP
 • Program nauczania języka angielskiego: ENGLISH PLAY BOX. Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim D.Sikora-Banasik E. Wilkos
 • Program nauczania religii: Praca zbiorowa pod red. E. Osewskiej i ks. J. Stali   „W radości Dzieci Bożych. Program nauczania religii dla przedszkola” – wyd. Jedność- realizują grupy dzieci 5-6 letnich
 • Program Adaptacyjny -„Witaj przedszkolaku na bajkowym szlaku”
 • Program czytelniczy- „Bajkowa Przygoda z Książką”
 • Program -„Zdrowie emocjonalne i komunikacja przedszkolaka ”
 • Program edukacji zdrowotnej w przedszkolu -„Przedszkolak ci powie, jak dbać o zdrowie”
 • Program -”Wspomaganie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym”
 • Program- „Bezpieczeństwo – przedszkolak wie, co dobre a co złe”
 • Program edukacji regionalnej -„Ziemia jasielska-moja mała Ojczyzna”
 • Program edukacyjny- „Poznajemy zawody, czyli Kim będę gdy dorosnę?”
 • Programy Terapii Indywidualnej dla dzieci niepełnosprawnych opracowane przez zespół specjalistów

  Wszystkie w/w programy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną i dopuszczone do użytku przez Dyrektora przedszkola.

   Aktywnie uczestniczymy w Ogólnopolskich Programach i Projektach:
    • MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”
    • MIĘDZYNARODOWY PROJEKT CZYTELNICZY „MAGICZNA MOC BAJEK”
    • OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY – KREATYWNY PRZEDSZKOLAK               
    • Z KULTURĄ MI   DO TWARZY – OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY
    • OGÓLNOPOLSKI PROJEKT POLSKA FOLKLOREM MALOWANA – POZNAJEMY REGIONY ETNOGRAFICZNE POLSKI
    • OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY “GRAMY ZMYSŁAMI”
    • OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY “TERAPIA RĘKI DLA KAŻDEGO”
    • OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „ENGLISH SPECIAL DAYS
    • OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNO- PLASTYCZNO- TECHNICZNY „SERDECZNA KARTECZKA”
    • OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY “ZABAWA SZTUKĄ”
    • „CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”          
    • OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EKOLOGICZNY „GRAMY W ZIELONE”
    • „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”
    • „MAMO, TATO , WOLE WODĘ!”
    • OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY “Z DARAMI NATURY ŚWIAT
     NIE JEST PONURY!”
    • CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS
    • OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „JEDZIE POCIĄG Z DALEKA”
    • MAŁY MIŚ  W  ŚWIECIE WIELKIEJ LITERTURY
    • PROJEKT EDUKACYJNY “UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ”
    • DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
    • BLIŻEJ PIESKA
    • KSIĄŻKA (DLA) PRZEDSZKOLAKA
    • PROGRAM EDUKACYJNY „DZIECIAKI MLECZAKI”
    • BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE
    • OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY – SENSOSMYKI
    • OGÓLNOPOLSKA AKCJA „ZDROWO I SPORTOWO”

   Pomagamy i wspieramy uczestnicząc w akcjach:

   • GÓRA GROSZA
   • „ZBIÓRKA PLASTIKOWYCH NAKRĘTEK”
   • ANIOŁKOWE GRANIE
   • „MIKOŁAJE SĄ WŚRÓD NAS”
   • „DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA”
   • „KAŻDY ZNACZEK WSPIERA MISJE”
   • „KREDKI DLA AFRYKI”
   • „MARZYCIELSKA POCZTA”
   •  TWORZENIE KARTEK ŚWIĄTECZNYCH DLA ŻOŁNIERZY PODZIEMIA NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO PT. „SERCE ZA ODWAGĘ”
   • KARTKA DLA POWSTAŃCA-BOHATERON
   • ANTONIAŃSKI DAR SERCA
   • ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII

    Zabawy i zajęcia obejmują:

    – Realizację podstawy programowej Wychowania Przedszkolnego
    – Edukację społeczno-moralną, zdrowotną, przyrodniczą, matematyczną, techniczna, muzyczną, plastyczną i teatralną
    – Rozwijanie umiejętności, mówienia, słuchania i rozumienia
    – Przygotowanie do pisania i czytania
    -Poznawanie podstawowych technik plastycznych

    W naszym przedszkolu stosujemy elementy koncepcji pedagogicznej M. Montessori, W. Sherborne, dające dzieciom wiele możliwości i okazji do samorealizacji. Uważamy, że podstawą organizacji dnia dziecka w przedszkolu jest jego aktywność własna i zainteresowania. Oprócz tradycyjnych metod nauczania i wychowania, stosujemy alternatywne metody rozwijające aktywność i ekspresję ruchową oraz aktywność twórczą dziecka (gimnastykę rytmiczną A. M. Kniessów, W. Sherborne, K. Orffa, R. Labana, metodę alternatywnej nauki czytania I. Majchrzak i inne). Wiele korzyści w przygotowaniu dzieci 6-letnich do podjęcia nauki w szkole, przynosi stosowanie „Metody Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz.Troszcząc się o kształtowanie czynnej postawy wobec poznania i ogarniania rzeczywistości, wykorzystujemy edukację matematyczną E. Gruszczyk-Kolczyńskiej. Dążymy do tego, aby nauka matematyki była dla dziecka przyjemna i przynosiła sukcesy. Uzyskujemy w ten sposób znaczny przyrost dziecięcych kompetencji. Głównym celem stosowania w przedszkolu metod pedagogiki zabawy jest harmonijny i wszechstronny rozwój jednostki, funkcjonującej w ramach określonej grupy, a także pomoc w odkrywaniu jej najlepszych cech. Zalety pedagogiki zabawy wdrożone do praktyki codziennego dnia przynoszą satysfakcję zarówno dzieciom jak i nauczycielom. Tradycją przedszkola jest wychowanie w poszanowaniu uniwersalnych wartości przy równoczesnym uznawaniu odmienności światopoglądowej. Rodzice i dzieci postrzegani są jako współpartnerzy procesu wychowawczo-dydaktycznego. Dla wyrównania różnorodnych deficytów prowadzimy z dziećmi indywidualną pracę wspomagająco – wspierającą.

    W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe, dostępne dla wszystkich przedszkolaków:

    – Gimnastyka ogólnorozwojowa
    – Logorytmika
    – Język angielski
    – Zajęcia relaksacyjno-wyciszające
    – Rytmika
    – Religia

    REKRUTACJA W NASZYM PRZEDSZKOLU TRWA CAŁY ROK