WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

„Efektywna współpraca zespołowa nie powstaje w cudowny sposób. Tworzy ją postawa uczestników zespołu skłonna do współpracy.”
D. Carnegie

Rodzina i przedszkole to środowiska, które w bardzo szczególny sposób oddziałują na dziecko. Nie ma harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dziecka bez ścisłej współpracy tych środowisk.Podstawą dobrej współpracy przedszkola z rodzicami jest przede wszystkim dostrzeżenie w nich przyjaciół i współpartnerów w wychowaniu dziecka. W myśl powyższej sentencji deklarujemy otwartą postawę i szczerą chęć współpracy z rodzicami.

Podejmując współpracę z rodzicami oferujemy:

 • Otwartość,
 • Wyrozumiałość,
 • Tolerancję,
 • Ważliwość,
 • Umiejętność uważnego słuchania i negocjowania,
 • Zaangażowanie,
 • Odwagę i spokój.

Ponadto:

 • Poważnie traktujemy opinie i wnioski rodziców,
 • Rodzice mają prawo do wyrażania opinii,
 • Tworzymy warunki do współdecydowania, dzięki czemu rodzice stają się sojusznikami działań dyrektora i nauczycieli,
 • Pragniemy, aby przez uczestnictwo w podejmowaniu ważnych decyzji rodzice czuli się dowartościowani, docenieni i odpowiedzialni za to, co się dzieje w przedszkolu,
 • Rodzice systematycznie są zapoznawani z osiągnięciami dzieci.

Z pośród wielu metod i form współpracy z rodzicami preferujemy:

 • Dni otwarte,
 • Rozmowy indywidualne,
 • Zebrania grupowe,
 • Uroczystości przedszkolne,
 • Zajęcia otwarte z czynnym udziałem rodziców,
 • Kącik dla rodziców z bieżącymi informacjami,
 • Pozyskiwanie informacji od rodziców poprzez ankiety w celu monitorowania pracy z dziećmi,
 • Współpracę z rodzicami dzieci wymagających indywidualnej pracy korekcyjno-wyrównawczej.

Dobrze zorganizowana współpraca z rodzicami przynosi efekty w postaci:

 • Pozyskania informacji o dziecku,
 • Bliższego poznania rodziców,
 • Zdobycia wzajemnego zaufania oraz działania w miłej i serdecznej atmosferze.

A wszystko to z myślą o dziecku, które zarówno dla rodziców jak i dla przedszkola jest najważniejsze!

Tylko wtedy, gdy przedszkole i rodzice ściśle ze sobą współpracują możliwe jest głębsze zrozumienie dziecka, stwarzanie optymalnych warunków do jego rozwoju oraz udzielanie mu pomocy.