9 maja obchodziliśmy Dzień Europy, czyli święto Unii Europejskiej z tej okazji Bajkowe Prywatne Przedszkole zorganizowało X Międzyprzedszkolny Przegląd pod hasłem „Podróże Małego Europejczyka” połączony z głośnym czytaniem w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Przegląd został objęty honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Burmistrza Miasta Jasła oraz Pani Elżbiety Łukacijewskiej – Deputowanej do Parlamentu Europejskiego, przyjaciela dzieci i młodzieży. Celem Przeglądu było m.in. kształtowanie poczucia przynależności do Europy, zgłębianie wiedzy na temat kultury krajów europejskich poprzez prezentacje wylosowanych państw, kształtowanie szacunku do przedstawicieli różnych narodowości oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych. Tego dnia nie mogło zabraknąć głośnego czytania, Pani Elżbieta Łukacijewska z wielką radością przeczytała wiersz „Unia Europejska” Jadwigi Tabor, a także opowiedziała przedszkolakom kilka ciekawostek o Unii Europejskiej. Następnie Pani Grażyna Jędryczka – Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Jaśle przeczytała dla dzieci wiersz autorstwa Agaty Dziechciarczyk pod tytułem „Unia Europejska”. W kolejnej części spotkania zaproszone grupy prezentowały stworzony samodzielnie plakat przedstawiający wylosowane wcześniej państwo, opowiedziały o prezentowanym państwie kilka ciekawostek często w formie wiersza, prezentowały piękne stroje odpowiednia dla swojego państwa i nauczyły nas kilka słów w europejskich językach. Występy przedszkolaków zostały nagrodzone gromkimi brawami, a także prezentami związanymi z Unią Europejską. Serdecznie dziękujemy za liczne przybycie oraz piękne występy!

Ala K.

Kategorie: Wydarzenia