Każdy przedszkolak dobrze wie, jak grzecznie zachowywać trzeba się- takie słowa towarzyszyły nam w dniu wczorajszym, kiedy to przedszkolaki z oddziału na Kochanowskiego z grup „Biedronki”, „Smoki” oraz „Tropiciele” zapoznały się z Kodeksem Przedszkolaka. Na samym początku Panie wspólnie z dziećmi omówiły zasady, które obowiązują w każdej grupie. Przedszkolaki same doskonale nazwały poszczególne zasady, którymi należy się kierować. Dzieci zgodnie stwierdziły, że bardzo ważne jest używanie magicznych słów, uważane słuchanie siebie nawzajem jak również wspólna i zgodna zabawa. W kolejnej części zajęć na znak tego, że każdy zapoznał się z Kodeksem Grupowym i obiecuje go przestrzegać przybiliśmy swoje rączki i paluszki zamoczone w kolorowej farbie pieczętując tym samym zasady. Kodeksy zawisły na ścianach w każdej sali i będą przypominać naszym dzieciom o tym, że należy być wzorowym przedszkolakiem każdego dnia!   

Kategorie: Wydarzenia