„Złoty Prym”

prestiżowa nagroda Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla Bajkowego Prywatnego Przedszkola w Jaśle!
Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle jako jedyne przedszkole na Podkarpaciu zostało uhonorowane prestiżową nagrodą „Złoty Prym” przyznawaną corocznie przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 14 października br. podczas wojewódzkiej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w imieniu społeczności przedszkolnej statuetkę „Złoty Prym” z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty – Małgorzaty Rauch odebrała dyrekcja przedszkola Danuta Pociask i Anna Zielińska.
„Złoty Prym” to symbol jakości, za działania mające na celu promowanie i upowszechnianie działań tworzących optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewniających każdemu dziecku warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszące jakość pracy placówki i jej rozwój organizacyjny.
Otrzymanie Nagrody to znacznie więcej niż potwierdzenie spełniania najwyższych standardów. To skuteczne narzędzie do motywacji, które procentować będzie przez długie lata. To szczególne wyróżnienie, uhonorowanie starań całej społeczności przedszkola, która podejmuje działania na rzecz rozwoju placówki. Nie byłoby możliwe otrzymanie tej nagrody bez szczególnego wsparcia rodziców. Zaangażowanie wszystkich tych osób ma na celu wszechstronny rozwój dzieci i zdobywanie przez nich różnorakich umiejętności, a osiągnięcia i sukcesy naszych wychowanków są najlepszym miernikiem efektywności pracy przedszkola. Wyróżnienie to mobilizuje nas do dodatkowej, efektywniejszej pracy. Jesteśmy zaszczyceni, że w V edycji Konkursu statuetka „Złotego Pryma” została przyznana właśnie dla naszego przedszkola. Tak duże wyróżnienie ze strony organu nadzorującego jest nie tylko powodem do dumy, ale czynnikiem motywującym dyrekcję, nauczycieli do ponoszenia coraz większych wysiłków na rzecz rozwoju przedszkola. Mamy świadomość kolejnych wyzwań, którymi są wytrwała praca dla dobra dzieci, samodoskonalenie, umacnianie i poszerzanie współpracy ze wszystkimi, którzy tak jak my zatroskani są o szeroko rozumiane dobro dziecka!
Kategorie: Wydarzenia