Święta i związane z nimi obyczaje są źródłem radości wzruszeń, niezwykłych przeżyć. Dzieci z grupy” Biedronki” zostały zapoznane z tradycjami i symbolami Bożego Narodzenia na zajęciach otwartych, w których udział wzięli ich rodzice. Na wstępie naszych zajęć rodzice przeczytali wiersz pt.””Wigilijny wieczór” E.Waśniowskiej. Przedszkolaki zostały zapoznane z tradycjami i symbolami Bożego Narodzenia, w toku różnorodnych działań- pogadanek, rozmów kierowanych, rozwiązywania zagadek, śpiewu. Na zakończenie zajęć dzieci wspólnie z rodzicami wykonały piękne lampiony. Zajęcia dały przedszkolakom dużo emocji oraz okazji do współdziałania. Aktywnie uczestniczyły we wszystkich zadaniach dzięki czemu pogłębiły swoją wiedzę na temat tradycji bożonarodzeniowych.
Kategorie: Wydarzenia