Dnia 22 lutego dzieci z grupy „Bajkowi Odkrywcy” wykonały kolejne dwa zadania z Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z darami natury świat nie jest ponury” pod hasłem ”Jak być eko?” i „Kolorowy świat” samodzielne tworzenie kolorowych farb”. Głównym celem III edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody. „Bajkowi Odkrywcy” wysłuchały wiersza Sznurek Jurka, inscenizowanego przez Panie wychowawczynie. Dzieci rozpoznawały materiały, z których wykonane były odpady ,a następnie segregowały je do odpowiednich worków(makulatura, szkło, plastik ,pozostałe odpady).Wspólnie starały się odpowiedzieć na pytanie : „Co to jest ekologia?” .Następnie każdy przedszkolak wykonał swoją ekologiczną farbę z mąki kukurydzianej, wody i barwników spożywczych .Była to dla dzieci duża frajda i z zaangażowaniem podeszły do wykonania zadania. Następnie wykonały zbiorową pracę plastyczną pt.” Kolorowy świat widziany oczami dzieci”. Przedszkolaki zachęcają wszystkich do podejmowania działań eko i wykorzystywania różnorodnych materiałów do tworzenia sztuki przez wspólną zabawę.

Kategorie: Wydarzenia