W dniu 18.05.2021 r. dzieci z grupy Tropiciele z oddziału na Kochanowskiego z okazji „ Międzynarodowego Dnia Muzeów” wybrały się na wycieczkę do Żarnowca. Przedszkolaki miały możliwość zwiedzania Muzeum Marii Konopnickiej, którego misją jest gromadzenie i przechowywanie dóbr kultury po wybitnej poetce i pisarce. Mieliśmy możliwość zobaczyć wiele zabytków i materiałów dokumentacyjnych w zakresie literatury polskiej, sztuki, historii oraz upowszechnianie wiedzy o Marii Konopnickiej wartościach literatury, nauki i kultury. Dzisiejsza wycieczka miała także na celu kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej i edukacyjnej, jak również utrwalanie znaczenia Muzeum jako Daru Narodowego w dziedzictwie kulturowym kraju i wśród Polaków za granicą. Tropiciele z zaciekawieniem i zainteresowaniem słuchały przekazywanych informacji. Dzieciom podobał się Dworek – Dar Narodu dla poetki i wszystkie zgromadzone w nim pamiątki i eksponaty. Nie zabrakło również głośnego czytania w ramach kampanii społecznej CPCD. Chociaż pogoda dzisiejszego dnia była deszczowa to Przedszkolaki z wycieczki wróciły zadowoleni, uśmiechnięci i pełni wrażeń, że mogli zobaczyć miejsce, w którym żyła i tworzyła Maria Konopnicka.☺️

Kategorie: Wydarzenia