W bieżącym roku szkolnym nasza placówka po raz pierwszy przystąpiła do edukacyjnej akcji „Wszystkie kolory świata” w ramach światowego programu UNICEF. Celem akcji jest przede wszystkim wsparcie zakupu szczepionek dla najmłodszych mieszkańców Afryki oraz kształtowanie wśród dzieci postawy tolerancji i otwartości na inne kultury. W ramach projektu dzieci poznały życie i potrzeby rówieśników na innych kontynentach, a na zakończenie wspólnie z rodzicami, dziadkami nauczycielami przygotowały kolorowe, szmaciane laleczki. Dzięki tej międzypokoleniowej współpracy powstały małe dzieła sztuki! Łącznie powstało 14 lalek, każda inna, oryginalna i w niepowtarzalnym stroju. Każda uszyta lalka to symbol pomocy, jakiej dzieci udzieliły swoim rówieśnikom zamieszkałym w krajach potrzebujących. Podsumowaniem akcji (6 lutego 2019r.) była symboliczna „adopcja” szmacianych laleczek przez dzieci, ich dziadków i rodziców. Zebrane środki przekażemy wkrótce na konto UNICEF-u. Bez wątpienia projekt „Wszystkie kolory świata” w naszym przedszkolu nabrał prawdziwych barw, po raz kolejny pokazaliśmy najmłodszym, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne. Wszystkim, którzy zaangażowali się w projekt poświęcając swój czas na uszycie charytatywnej laleczki BARDZO DZIĘKUJEMY!   

Kategorie: Wydarzenia