8 lipca nasze przedszkole odwiedzili strażacy z Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle. Ubrani w stroje strażackie – swoją obecnością wzbudzili wielki entuzjazm wśród dzieci. Z wielkim zaciekawieniem przedszkolaki słuchały ich opowiadań o ciężkiej i niebezpiecznej pracy. Dzieci wiedziały, że poza akcjami gaszenia pożarów strażacy jeżdżą do wypadków drogowych i pomagają poszkodowanym, udzielają pomocy w katastrofach i klęskach żywiołowych, ratują ludzi , gdy zagraża im niebezpieczeństwo i często narażają własne życie, by ratować innych oraz że niejednokrotnie pomagają zwierzętom. Wiedziały też, że strażacy muszą być odważni, silni, wysportowani, że dużo ćwiczą i zdrowo się odżywiają. Dzieci zadawały dużo pytań, a strażacy chętnie na nie odpowiadali. W ramach kampanii ,,Cała Polska czyta dzieciom” pan strażak przeczytał opowiadanie na temat swojej ciężkiej pracy. Wielką frajdę sprawiło przedszkolakom to, że mogły obejrzeć wóz strażacki i sprzęt , przymierzyć hełm i maskę . Przy okazji dowiedziały się, jak wygląda prawidłowy ubiór strażaka wyjeżdżającego na ratunek i do gaszenia pożaru oraz w jakim sprzęcie wchodzi on do palącego się mieszkania czy domu. Na koniec odbyły się pamiątkowe grupowe zdjęcia z gośćmi, a z ust niejednego chłopca padały słowa „Jak będę duży – zostanę strażakiem!”- Spotkanie z pewnością na długo pozostanie w pamięci dzieci. Serdecznie dziękujemy za wizytę w naszej placówce.

Kategorie: Wydarzenia