24 września w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku. Wzorem lat poprzednich, akcja przebiegła sprawnie, zgodnie z wytyczonymi drogami ewakuacyjnymi i obowiązującymi procedurami. Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, gdyż odgrywają dużą rolę społeczną. Już od najmłodszych lat oswajają uczestników oraz kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca zabawy i pracy.
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle przy okazji wizyty w przedszkolu postanowili przybliżyć przedszkolakom swój zawód. W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się, że ich praca nie polega tylko na gaszeniu pożarów, ale również na udzielaniu pomocy ludziom podczas powodzi i wypadków samochodowych. Cenną wskazówką była informacja, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób oraz w jaki sposób przewidywać i unikać zagrożeń podczas wspólnych zabaw z rówieśnikami. Dzieci z bliska miały możliwość podziwiać wyposażenie, jakim dysponują strażacy podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Jednak największe zainteresowanie wzbudził wielki czerwony wóz strażacki, do którego każdy mógł wejść. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci utrwaliły sobie numer alarmowy do straży pożarnej i sytuacje, kiedy powinny go używać. Spotkanie odbyło się w przesympatycznej atmosferze przy dźwięku syren strażackich.
Kategorie: Wydarzenia