#Wdomujakwprzedszkolu 
Wczesne wspomaganie rozwoju-Analiza i synteza wzrokowa- myślenie przez analogie 
Antoś pracuje z mamą pod kierunkiem specjalisty 
Dziękujemy bardzo za relację 

Kategorie: Wydarzenia