W piątek 11 lutego br. na deskach Jasielskiego Domu Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie piątej jasielskiej edycji „Aniołkowego Grania”. Ta piękna idea miała swój początek 18 lat temu, kiedy to jedno z wrocławskich przedszkoli zapragnęło nieść pomoc dzieciom nie tylko w rodzinach zastępczych, ale także integrować przedszkola z placówkami opiekuńczymi w coraz to większej liczbie miast w Polsce. Działania w ramach akcji obejmują różne przedsięwzięcia edukacyjne na temat rodzicielstwa zastępczego oraz zbiórkę prezentów dla dzieci pozostających w pieczy zastępczej. Organizatorami Koncertu Charytatywnego było Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle współorganizatorem Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Jaśle oraz Jasielski Dom Kultury.
Obok zebranych przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli, uczniów i wychowawców Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle na widowni zasiedli honorowi goście: wychowankowie oraz wychowawczynie z Państwowego Domu Dziecka w Kołaczycach, dla których w ramach akcji zbierano dary i bony upominkowe oraz Remigiusz Walaszczyk z Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle, Piotr Śmietana Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle, Piotr Wojtunik oficer Prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle, Iwona Głogowska funkcjonariuszka Straży Miejskiej w Jaśle, Iwona Dziedzic Komendant Hufca ZHP w Jaśle, Damian Czuchra prezes Fundacji “Sztos” w Jaśle, Marek Tęcza prezes Spółdzielni Socjalnej Radość w Jaśle, Aneta Banaś dyrektor Zespołu Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle.
Na scenie z ciepłą i wzruszającą opowieścią pt. „Najmniejszy Anioł” zaprezentowały się dzieci z Bajkowego Prywatnego Przedszkola (oddział Grunwaldzka) oraz soliści JDK. Artystom akompaniowali nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Jaśle -Mateusz Gałuszka (fortepian) Maciej Wulw (skrzypce barokowe), Eliza Lechwar-Nowak (wiolonczela), Paweł Pietruszka (klarnet) w rolę narratora wcielił się Zenon Delimata. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Dziecka, Podkarpacki Kurator Oświaty, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola oraz Burmistrz Miasta Jasła.
Podczas Koncertu na ręce Pani Beaty Brzeskiej wychowawcy Domu Dziecka w Kołaczycach zostały przekazane paczki z upominkami dla podopiecznych placówki. Miłym w tradycji koncertowej momentem uroczystości było wręczenie Aniołów Dobroci, które są symbolem wdzięczności za bezinteresowną chęć pomagania innym. Akcja miała charakter otwarty, do grona Dobrych Aniołów dołączyli: Rodzice, Dzieci, Uczniowie oraz społeczność Bajkowego Prywatnego Przedszkola i Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Jaśle, Przedszkole Miejskie nr 3 im. Św. Jana Pawła II w Jaśle, Adasiowe Przedszkole w Jaśle, uczniowie z klasy II a , II b oraz III a ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle, Straż Miejska w Jaśle, Państwowa Straż Pożarna w Jaśle, Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle, Komenda Hufca ZHP w Jaśle, Spółdzielnia Socjalna „Radość”, Fundacja „Sztos” oraz Piekarnia Jan Wątroba w Jaśle.
Dziękujemy wszystkim nie tylko za ofiarowaną pomoc – choć jej ilość była imponująca, ale przede wszystkim za wrażliwość otwierającą serce na potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus powiedziała kiedyś znamienne słowa: „Jeśli Bóg nie stworzył Cię aniołem w niebie, to dlatego, że chciał, byś był aniołem na ziemi”. To cudowne, że takich ludzi nie brakuje wokół nas! Dzięki nim przybliżamy się wciąż do realizacji głównego celu akcji. Pamiętajmy, że każdy gest, nawet najdrobniejszy zmienia świat, czyjś świat!
Kategorie: Wydarzenia