W roku szkolnym 2018/2019 przedszkolaki brały udział w Ogólnopolskim Programie „UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ”. Jego celem jest świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji, w tym przedszkolnej. Dzieci z wielkim zaangażowaniem wykonywały wszystkie powierzone im przez organizatorów programu zadania. Wkładali wiele wysiłku i pracy w poprawne wykonanie wszystkich zadań. Za trud i zaangażowanie otrzymaliśmy CERTYFIKAT udziału w programie. Dodatkowo każde dziecko otrzymało indywidualny dyplom potwierdzający udział w programie.

Kategorie: Wydarzenia