Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni naszych placówek systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach na temat pracy z dziećmi. Praca z dzieckiem z głęboką wieloraką niepełnosprawnością to wiodący temat zajęć prowadzonych przez mgr Annę Kielin oraz mgr Jacka Kielina z Ośrodka wspierania kompetencji nauczycielskich i terapeutycznych. Ciekawe warsztaty, liczne pomoce dydaktyczne, konkretne przykłady i rozwiązania oraz bogactwo przekazanych treści stanowiły o wysokim poziomie merytorycznym szkolenia. Dziękujemy Pani Annie Kielin oraz Panu Jackowi Kielinowi za cenne wskazówki i uwagi oraz utwierdzenie nas w przekonaniu, iż nasza praca zmierza we właściwym kierunku, a poziom zajęć prowadzonych przez nauczycieli i terapeutów jest wysoki!

Kategorie: Wydarzenia