28 września w ramach kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, dzień ten był kolejną okazją do wprowadzenia przedszkolaków w magiczny świat bajek, opowiadań i legend. Naszym wychowankom w tym dniu czytał Prezes Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego Wiesław Hap. Regionalista spotkał się z przedszkolakami, by przybliżyć im legendy z Jasła i okolic. Spotkanie rozpoczęło się głośnym czytaniem legendy “O Goleszu i rycerzu Zyndramie”, co stało się pretekstem do rozmowy o naszej Małej Ojczyźnie, historii regionu i ciekawych miejscach w naszym mieście. Pan Wiesław jest autorem licznych publikacji poświęconych historii miasta oraz ludziom związanych z jego dziejami, m.in. „Kedyw Podokręgu Armii Krajowej Rzeszów” (1996), „Obwód ZWZ-AK Jasło” (1997), „Historia Obwodu ZWZ-AK Jasło na tle wydarzeń II wojny światowej w regionie” (1997), „Ziemia Jasielska Naszą Małą Ojczyzną” (1998), „Wierni do końca…” (2005), „Poczet wybitnych jaślan i ludzi związanych z regionem” (2005), „Przewodnik po Jaśle i Jasielszczyźnie” (2007). Jest także założycielem i drużynowym 139 Drużyny Harcerskiej „Lisy” im. pułkownika Leopolda Lisa-Kuli działającej przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi. Dzisiejsze spotkanie było niezwykłą szansą na bliższe spotkanie tak interesującej i pełnej pasji osoby jaką jest Pan Wiesław Hap, było to dla wszystkich ciekawym doświadczeniem. Dziękujemy za wspólne promowanie głośnego czytania oraz za moc wrażeń!

Kategorie: Wydarzenia