Wszystkie dzieci kochają zwierzęta i przyrodę! Dlatego, aby bliżej się jej przyjrzeć 16 września postanowiliśmy wyruszyć na wycieczkę do Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej. Przedszkolaki zwiedziły sale muzealne, w których zobaczyły rekonstrukcje środowiska naturalnego, roślin i zwierząt parku w różnych porach roku. Miały także okazję uczestniczyć w warsztatach przyrodniczych. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem oglądały prezentowane tam filmy, słuchały ciekawostek na temat roślin i zwierząt Magurskiego Parku Narodowego. Nie zabrakło również głośnego czytania w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” pani przewodnik przeczytała najmłodszym opowiadanie o Jelonku. Następnie w części rekreacyjnej MPN dzieci brały udział w spacerze po ogrodzie dydaktycznym, dużo radości sprawił im poczęstunek na świeżym powietrzu, gdzie mogły usiąść na belach z oczyszczonego z kory drzewa, wejść do sokolich gniazd oraz do budek dla ptaków, odpocząć, podzielić się wrażeniami z muzeum i śpiewać poznane piosenki o tematyce przyrodniczej. Bez wątpienia kontakt z florą i fauną MPN kształtował u nich wrażliwość na piękno naturalnego krajobrazu. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z owadami, ptakami i roślinami w naturalnym środowisku, przedszkolaki w atrakcyjny sposób czerpały radość z poznawania tajników przyrody i wyrażały chęć jej ochrony. Tym samym udowodniły, iż zasługują na miano Przyjaciela Parku Narodowego- z czego jesteśmy dumni! Dyrekcja, grono pedagogiczne oraz Przedszkolaki pamiętały o Jubileuszu 25-lecia Magurskiego Parku Narodowego i wręczyły na ręce zastępcy Dyrektora List Gratulacyjny wraz z drobnym upominkiem. Bardzo dziękujemy za miło spędzony czas w otoczeniu pięknej przyrody.

Kategorie: Wydarzenia