Kochani, już wkrótce Bajkowe spotkanie z Jackiem i Agatką, czyli uroczyste podsumowanie Międzynarodowego Konkursu Plastycznego zorganizowanego z okazji 60. urodzin Jacka i Agatki, wręczenie nagród i dyplomów nastąpi dnia 12 kwietnia 2022 r. w Jasielskim Domu Kultury przy ul. Kołłątaja 1 o godz.10.00. Wszystkim nieobecnym Laureatom Konkursu nagrody, dyplomy zostaną przesłane za pośrednictwem poczty. Pozostałym uczestnikom Konkursu dyplomy oraz podziękowania zostaną przesłane mailowo do samodzielnego uzupełnienia i wydrukowania.
Komisja Konkursowa oraz Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie. Słowa podziękowania kierujemy również do nauczycieli i rodziców, którzy wspierali dzieci w twórczej pracy.
Posiedzenie Komisji oceniającej Konkurs Plastyczny zakończono dokumentując je niniejszym Protokołem, podpisanym przez wszystkich członków:
Kategorie: Wydarzenia