Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego z okazji
60. urodzin Bolka i Lolka pod hasłem „Przygody Bolka i Lolka”:
Uroczyste podsumowanie Konkursu, wręczenie nagród i dyplomów nastąpi dnia 7 marca 2023 r. w Jasielskim Domu Kultury przy ul. Kołłątaja 1 o godz.10.00. Wszystkim nieobecnym Laureatom Konkursu nagrody, dyplomy zostaną przesłane za pośrednictwem poczty. Pozostałym uczestnikom Konkursu dyplomy oraz podziękowania zostaną przesłane mailowo do samodzielnego uzupełnienia i wydrukowania.
Komisja Konkursowa oraz Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie. Słowa podziękowania kierujemy również do nauczycieli i rodziców, którzy wspierali dzieci w twórczej pracy.
Kategorie: Wydarzenia