Dzieci z grupy „Biedronki” przystąpiły do realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas”. Głównym założeniem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego, a jego podstawowym celem, wykształcenie u naszych podopiecznych świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z osobami palącymi. Dzieci poznały źródła i rodzaje dymów.  Wysłuchały  opowiadania  pt. „O kominie, który przestał dymić”. Obejrzały film edukacyjny, z którego dowiedziały się w jaki sposób można pomóc naszej planecie i zadbać o czyste powietrze. Uświadomiły sobie zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania względem przyrody. Na zakończenie dzieci z  grupy „Biedronki” wykonały pracę plastyczną pt. „Zielony Dinek” który będzie im przypominał, jak ważne jest dbanie o przyrodę oraz naszą planetę.       

Kategorie: Wydarzenia