Podziękowanie za udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym- „Przyjacielem bądź” 
W roku szkolnym 2019/2020 przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego “Przyjacielem bądź”, którego autorem jest Dorota Kluska -nauczyciel Samorządowego Przedszkola nr 145 w Krakowie. Głównym założeniem projektu było wyjście poza ramy przedszkola, wychowanie do wartości i kształtowanie właściwych postaw społecznych. Celem projektu było wzmacnianie poczucia wartości, kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami, organizacjami będącymi źródłem innych wartości, kształtowanie tolerancji wobec odmienności, a także ukazywanie wartości związanych z przeżywaniem pozytywnych emocji. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie przystępowały do kolejnych proponowanych zadań. Projekt bardzo pozytywnie wpłynął na relacje w całej grupie, ukazał nam piękno przyjaźni, która często nawiązana w przedszkolu potrafi przetrwać wiele lat. Pomimo przeszkód jakie postawiło przed nami życie, staraliśmy się zdalnie, na miarę naszych i innych możliwość realizować zadania projektowe. Dziękujemy za możliwość realizacji tak wartościowego projektu!  

Kategorie: Wydarzenia