W tym roku w naszym przedszkolu przeprowadziliśmy kolejną zbiórkę monet groszowych w ramach akcji „Góra Grosza”. Organizatorem XXII już edycji akcji jest Towarzystwo „Nasz Dom” z siedzibą w Warszawie. Celem akcji było m.in. zebranie funduszy na pomoc dla istniejących Domów Dziecka, tworzenie nowych Rodzinnych Domów Dziecka oraz na programy terapeutyczne dla dzieci osieroconych. Na początku akcji przybliżyliśmy jej zadania wszystkim przedszkolakom i rodzicom poprzez oplakatowanie przedszkola specjalnymi plakatami. Monety zbierane były do specjalnie do tego celu przygotowanych puszek z logo „Góra Grosza”. Akcja była bardzo dobrym przedsięwzięciem wychowawczym, gdyż pozwoliła uświadomić dzieciom , że oddając choćby jeden grosz można przyczynić się do zrealizowania wielkich czynów na rzecz dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej. Po zakończeniu tej szlachetnej akcji dokonano ważenia oraz podliczenia wszystkich zebranych monet. W akcji uczestniczyli dzieci z naszego przedszkola razem z rodzicami, oraz pracownicy naszego przedszkola. Pieniądze uzbierane w ramach akcji „Góra Grosza” zostały przesłane na adres organizatora. Serdecznie dziękujemy rodzicom oraz dzieciom za włączenie się w akcję.❤️❤️❤️

Kategorie: Wydarzenia