W ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Piękna Nasza Polska Cała’’ przedszkolaki z grupy  ,,Smoki’’ zrealizowały kolejne zadanie z bloku tematycznego ,,A nade wszystko szanuj mowę ojczystą’’, wykonując wspólną Księgę Legend o przygodach Orła Bielika pt: ,,Leśni przyjaciele’’. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem przystąpiły do wykonywania ilustracji do legendy. Wysłały również pocztówkę z Jasła , na której złożyły własnoręczne podpisy i wysłały ją na poczcie, realizując temat ,,Tu jest mój dom’’.

Kategorie: Wydarzenia