3 września 2018 roku Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle przystąpiło do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”. Głównym celem projektu było kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwianie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci. Cele szczegółowe projektu zakładały, iż po zakończonej realizacji zadań dzieci będą znały historię państwa polskiego, jego symbole narodowe. Dzieci miały poznać tradycje, zwyczaje, obrzędy ludowe, tańce ludowe oraz potrawy regionalne. Po realizacji programu przedszkolaki miały odczuwać dumę oraz radość z bycia Polakiem. Z wielka radością możemy stwierdzi, że w naszym Przedszkolu cele te zostały osiągnięte w 100%. Mamy nadzieję, że zdobyte wiadomości i umiejętności pozostaną na długo w pamięci i sercach naszych przedszkolaków. Dziękujemy Pani Ludmile Fabiszewskiej autorce Projektu za możliwość uczestniczenia w tym wyjątkowym przedsięwzięciu! 

Kategorie: Wydarzenia