W dniu dzisiejszym przedszkolaki z oddziału na Kochanowskiego wzięły udział w patriotycznej lekcji historii na Starym Cmentarzu w Jaśle, której udzielił Prezes Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego Pan Wiesław Hap. Cmentarz komunalny w Jaśle zwany Starym Cmentarzem to jeden z pięciu
najstarszych cmentarzy w Polsce. Powstał w 1784 roku, który
upamiętniony jest nad wejściem głównym.
Jest miejscem spoczynku wybitnych osobistości kultury, nauki, gospodarki,
polityki i wojskowości, których dorobek ma szczególne znaczenie dla
tożsamości naszego regionu. Znajdują się tu również liczne zabytki sztuki
sakralnej, które są systematycznie odnawiane. Na terenie cmentarza
komunalnego znajduje się także, cmentarz z I wojny światowej nr 23 oraz
groby żołnierzy z II wojny światowej.
Pan Wiesław bardzo ciekawie opowiadał o historii cmentarza i osobach tam pochowanych dzięki czemu wyposażył nas w wiedzę dotyczącą historii Miasta Jasła. Serdecznie dziękujemy za wspaniały i inspirujący historyczny listopadowy spacer.

Kategorie: Wydarzenia