Grupa Smoki z oddziału na Kochanowskiego przystąpiła do realizacji zadań Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ” Z kulturą mi do twarzy”, którego celem jest tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
Smoki rozpoczęły realizację zadań z Modułu I ” W krainie muz”, pierwszym zadaniem była “Paleta barw” czyli zorganizowanie pleneru malarskiego i wykonanie prac plastycznych. Korzystając z pięknej jesiennej aury wybraliśmy się na plac zabaw, aby móc stworzyć plener malarski. Smoki doskonale się bawiły malując jesienne drzewa na rozłożonej folii. Powstałe obrazy były pełne jesiennych barw, a twórczość dzieci zaskakiwała z każdą namalowaną kreską i plamą 🙂
Kategorie: Wydarzenia