02 października 2023 r. dzieci z grupy „Bajkowi Odkrywcy” z oddziału na Kochanowskiego wzięły udział w zajęciach z zakresu podstaw programowania pod tytułem „Ruch drogowy” w ramach XII Edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Uczymy Dzieci Programować”. Zachowanie bezpieczeństwa na drodze jest kluczowe, bo od niego zależy nasze życie. Podczas zajęć przeprowadzonych według zaproponowanego scenariusza poszerzaliśmy wiadomości na temat bezpiecznego poruszania się po drogach oraz jak bezpiecznie przechodzić na drugą stronę ulicy. Wykonując przygotowane zadania pracowaliśmy również nad rozwojem miękkich kompetencji takich jak logiczne myślenie czy umiejętność pracy zespołowej. Przedszkolaki pracowały na dywanowej macie do Kodowania. Układały na niej kolorowe kartoniki za pomocą słownej instrukcji w taki sposób, aby powstał taki sam wzór jak widoczny na kartce. Ćwiczyły spostrzegawczość , prawidłową reakcję na umówiony symbol graficzny. a także ćwiczyły swoją pamięć. Korzyści z udziału w Projekcie dla przedszkolaków to między innymi: stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii, kształtowanie kompetencji przyszłości oraz przygotowanie do programowania blokowego. Cieszymy się, że niezmiennie nasze działania są atrakcyjne dla dzieci, a zajęcia sprawiają im wiele radości.

Kategorie: Wydarzenia