13 marca br. w Jasielskim Domu Kultury odbyło się spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską, od kilku lat zajmującą się edukacją najmłodszych w zakresie ich praw i obowiązków, autorytetem w dziedzinie sądownictwa, autorką felietonów skierowanych do młodzieży dotyczących prawa, doradcą Rzecznika Praw Dziecka, ambasadorką ogólnopolskiej kampanii społeczno- edukacyjnej „Bezpieczne dziecko dzięki edukacji prawnej”. To niecodzienne wydarzenie zostało zorganizowane przez Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle przy współpracy Jasielskiego Domu Kultury.

 Przedszkolaki, wykazując się dużym talentem artystycznym przywitały dostojnego gościa montażem słowno- muzycznym “Nasze prawa – ważna sprawa”. Następnie Pani sędzia przeczytała dzieciom wiersz Marcina Brykczyńskiego „O prawach dziecka” włączając się tym samych w kampanię społeczną „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Anna Maria Wesołowska zapewniła dzieci, że jest prawdziwą sędzią, a nie aktorką znaną z telewizji. Dzieci dowiedziały się wiele o pracy sędziego, a także o wymaganiach tego zawodu i ścieżce edukacyjnej. Miały okazję przymierzyć togę sędziowską i wziąć do ręki łańcuch. Sędzia uświadamiała dzieci gdzie istnieją granice między głupstwem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem. Bogato ilustrując przykładami zaczerpniętymi z pracy sędziowskiej, przedstawiała konsekwencje łamania prawa przez młodych ludzi. Wśród omówionych zagadnień znalazły się takie jak: wyśmiewanie, kopanie, bicie, niszczenie mienia. Dzieci jednogłośnie stwierdziły, że nie zdawały sobie sprawy z tego, że takie błahe z pozoru uczynki mogą mieć poważne konsekwencje prawne. Sędzia Wesołowska wiele uwagi poświęciła też problemowi cyberprzemocy wśród dzieci.  Cyberprzestrzeń, z której korzystają już 3-4 latki, niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Napotykają na nie dzieci i często nie są tego zupełnie świadome. Nawiązywane przez nie znajomości mogą skończyć się tragicznie i wielokrotnie tak się dzieje. Pani Sędzia zachęcała dzieci do rozmów z dorosłymi i proszenie o pomoc w sytuacjach trudnych. Uwrażliwiała na konieczność reagowania na krzywdę drugiej osoby. Prelegentka z wielkim zaangażowaniem zachęcała dzieci do aktywnego włączenia się w edukację prawną poprzez tworzenie w przedszkolach tzw. kącików prawnych. Powinny się w nich znaleźć podstawowe informacje prawne, które odnoszą się do życia przedszkolaków i ich rodzin. Sędzia nie kryła dumy, że jako społeczność przedszkola dbamy o to, iż dzieci znają swoje prawa i mogą się czuć bezpieczne. Każdy przedszkolak jest świadomy, że nie może być poniżany, bity, wyśmiewany. Ma prawo do tego, aby być kochanym i docenianym. Ma prawo się rozwijać i bawić.  Jednakże ma również i obowiązki, które sprawiają, że staje się coraz bardziej dorosłym, odpowiedzialnym człowiekiem. W dowód wdzięczności za cenną wiedzę przekazaną podczas spotkania dzieci wręczyły naszemu gościowi podziękowanie. Zaśpiewały wspólnie piosenkę o prawach dziecka, oraz nagrodziły gromkimi brawami.

 Po południu Anna Maria Wesołowska spotkała się z rodzicami, nauczycielami oraz zaproszonymi gośćmi, omówiła kwestie dotyczące ochrony dzieci przed przemocą i konfliktami z prawem. Zwróciła uwagę na problemy przemocy fizycznej i psychicznej w rodzinie. Sędzia szczególnie uwrażliwiała dorosłych, jak ważna jest umiejętność słuchania i rozmawiania z dziećmi. Przypomniała, że ciągłe krytykowanie dziecka jest formą przemocy i może prowadzić do nieszczęścia. W czasie spotkania odwoływała się do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zwróciła uwagę na rolę i odpowiedzialność rodziców w procesie wychowania dziecka. Podkreślała stanowczość i konsekwencję w wychowaniu dzieci oraz apelowała do rodziców o poświęcanie większej ilości czasu dzieciom.

Wizyta Anny Marii Wesołowskiej, która dla wielu osób jest autorytetem, było bardzo ciekawą i interesującą lekcją. Pani sędzia to osoba bardzo ciepła, wrażliwa, empatyczna i komunikatywna. Łatwo nawiązała dialog zarówno z młodszymi dziećmi, jak i dorosłymi. Nigdy nie zapomnimy ciepłej i sympatycznej Pani sędzi, która pozwoliła nam inaczej spojrzeć na sprawy, z którymi spotykamy się w codziennym życiu.

Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle

Kategorie: Wydarzenia