Dnia 2 października grupa „Tropiciele” z oddziału na Kochanowskiego rozpoczęła projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. 🧸Przedszkolaki zrealizowały zadania dwóch modułów. Moduł I „Książki z dzieciństwa” będzie towarzyszył dzieciom przez cały rok, gdyż przedszkolaki razem ze swoimi Rodzicami będą realizować projekt i dokumentować go poprzez fotorelację. Głównym celem tego modułu jest wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość, jak również bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. Moduł II związany jest ściśle z emocjami, a jego głównym celem jest kształtowanie u dzieci umiejętności rozpoznawania, nazywania i rozróżniania emocji oraz rozwijanie zdolności radzenia sobie z nimi. W piątek rano Panie wychowawczynie pod przedszkolem spotkały tajemniczą postać, która była wystraszona i smutna, nie wiedziała jak ma dostać się do grupy Tropicieli. Pani Ula pomogła jej i ukryła ją w kolorowym pudełeczku jednym z trzech, które miała ze sobą postać. Zaniosła je do sali a tam czekały zaciekawione przedszkolaki, które przypomniały sobie jak czuły się pierwszego dnia w przedszkolu, jakie emocje im towarzyszyły. Następnie z zapartym tchem przedszkolaki otwierały kolejno pudełeczka, w pierwszym był list do Tropicieli, który odczytała pani Mariolka. W drugim był list do rodziców z grupy “Tropiciele”,a w trzecim czekał z cierpliwością tajemniczy gość, którym okazał się miś. Przedszkolaki spośród „ deszczu wizytówek” wybrały imię dla gościa: Tropiś. Miś na co dzień będzie mieszkał na przedszkolnej półeczce i będzie obserwował dzieci, czasami też będzie asystentem nauczycielek i będzie im pomagał oceniać zachowanie Tropicieli. Wspólnie z Misiem przedszkolaki oglądały prezentację zdjęć ilustrujących różne emocje, a następnie naśladowały je robiąc odpowiednie miny. Obejrzały też prezentację multimedialną i wykonały swojego Misia Tropisia, którego schowały do swoich szafeczek. Tropiś będzie im towarzyszył w zabawach , na zajęciach, podczas tańca i muzyki. Cieszymy się , że odwiedził nas tak dostojny gość i i witamy Tropisia w grupie Tropiciele!❤🧸

Kategorie: Wydarzenia