VI Koncert Charytatywny – Aniołkowa Miłość W środę 14 grudnia br. na deskach Jasielskiego Domu Kultury odbyło się uroczyste podsumowanie szóstej jasielskiej edycji „Aniołkowego Grania”. Ta piękna idea miała swój początek 19 lat temu, kiedy to jedno z wrocławskich przedszkoli zapragnęło nieść pomoc dzieciom nie tylko w rodzinach zastępczych, ale także integrować przedszkola z placówkami opiekuńczymi w coraz to większej liczbie miast w Polsce. Działania w ramach akcji obejmują różne przedsięwzięcia edukacyjne na temat rodzicielstwa zastępczego oraz zbiórkę prezentów dla dzieci pozostających w pieczy zastępczej. Organizatorami Koncertu Charytatywnego było Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle, współorganizatorem Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Jaśle oraz Jasielski Dom Kultury. Obok zebranych przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli, uczniów i wychowawców Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz przedstawicieli Zespołu Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle na widowni zasiedli honorowi goście: wychowankowie oraz wychowawczynie z Państwowego Domu Dziecka w Kołaczycach, dla których w ramach akcji zbierano dary i bony upominkowe. W tym szczególnym dniu towarzyszyli nam następujący goście : mjr Wiesław Wojdyła zastępca szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Jaśle, Piotr Śmietana Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle, Piotr Wojtunik rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, Barbara Pawłowska z Wydziału Prewencji Powiatowej Policji w Jaśle, Iwona Głogowska, Bożena Krupa funkcjonariuszki Straży Miejskiej w Jaśle, Damian Czuchra prezes Fundacji “Sztos” w Jaśle, Marek Tęcza prezes Spółdzielni Socjalnej Radość w Jaśle, Aneta Banaś dyrektor Zespołu Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle, Leokadia Wróbel dyrektor Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jaśle, Jarosław Stompel kierownik sekcji instrumentalnej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jaśle, Lucyna Michnal kierownik Gminnego Dziennego Domu Pomocy w Osobnicy. Przedszkolaki z Bajkowego Prywatnego Przedszkola z grupy Odkrywcy i Pszczółki oraz soliści JDK Greta Stefańska, Igor Woźniak, Jakub Kaszowicz przygotowani przez Panią Ewę Grzebień Kierownik Działu Animacji i Kultury w JDK zaprezentowali radosny, świąteczny, a zarazem wzruszający występ pt. „Aniołkowa miłość’’. Artystom akompaniowali nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Jaśle -Mateusz Gałuszka fortepian, Elżbieta Bukowiec oraz uczennice Emilia Wolanin flet, Marlena Szot wiolonczela, Martyna Cholewiak skrzypce, uczennica Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle – Emilia Pisz altówka. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Podkarpacki Kurator Oświaty, Wydawnictwo Bliżej Przedszkola oraz Burmistrz Miasta Jasła. Podczas Koncertu na ręce Pani Renaty Pięty Dyrektor Domu Dziecka w Kołaczycach zostały przekazane paczki z upominkami dla podopiecznych placówki. Miłym w tradycji koncertowej momentem uroczystości było wręczenie Aniołów Dobroci, które są symbolem wdzięczności za bezinteresowną chęć pomagania innym. Akcja miała charakter otwarty, do grona Darczyńców- Dobrych Aniołów dołączyli: Rodzice, Dzieci, Uczniowie oraz społeczność Bajkowego Prywatnego Przedszkola i Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Jaśle, Prywatna Szkoła Muzyczna w Jaśle, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle, Zespół Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle, uczniowie z klasy III a i III b ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle, Straż Miejska w Jaśle, Państwowa Straż Pożarna w Jaśle, Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Jaśle, Spółdzielnia Socjalna „Radość”, Fundacja „Sztos”, Gminny Dzienny Dom Pomocy w Osobnicy, PCK w Jaśle. Serdecznie dziękujemy wszystkim za ofiarowaną pomoc oraz za otwarte serca. Pamiętajmy, że „Ludzie bowiem to anioły bez skrzydeł i to jest właśnie takie piękne, urodzić się bez skrzydeł i wyhodować je sobie’’.

Kategorie: Wydarzenia