„Każdy przedszkolak dobrze wie, jak w przedszkolu grzecznie trzeba zachowywać się”. Wrzesień to miesiąc, w którym przedszkolaki zapoznają się z ważnymi zasadami, jakie obowiązują w przedszkolu. Dzieci z oddziału na Kochanowskiego z grup „Jeżyki”, „Bajkowi Odkrywcy” oraz „Biedronki” zapoznały się z Kodeksem Przedszkolaka. Panie wspólnie z dziećmi omówiły zasady, które obowiązują w każdej grupie. Przedszkolaki same doskonale nazwały poszczególne zasady, którymi należy się kierować. Dzieci zgodnie stwierdziły, że bardzo ważne jest używanie magicznych słów, uważane słuchanie siebie nawzajem jak również wspólna i zgodna zabawa. W kolejnej części zajęć na znak tego, że każdy zapoznał się z Kodeksem Grupowym i obiecuje go przestrzegać wycięliśmy swoje rączki i zamoczyliśmy paluszki w kolorowej farbie pieczętując tym samym zasady. Kodeksy zawisły na ścianach w każdej sali i będą przypominać naszym dzieciom o tym, że należy być wzorowym przedszkolakiem każdego dnia!

Kategorie: Wydarzenia