W dniu dzisiejszym przedszkolaki z grupy “Smoki” wzięły udział w zajęciach pt: “W świecie osób niepełnosprawnych” w związku z obchodzonym 3 grudnia “Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych”. Celem zajęć było dostarczenie dzieciom wiedzy na temat rodzajów niepełnosprawności, udogodnień i sprzętu niezbędnego w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych, ale także kształtowanie postawy życzliwości, otwartości i tolerancji wobec innych. Po wysłuchaniu wiersza Grażyny Gryszkiewicz “Każdy z nas jest inny”, rozmawialiśmy o tym, jak rozumiemy pojęcie inności i niepełnosprawności. Dzieci wzięły udział w zabawach “Zmysły”, podczas których m. in. z zamkniętymi oczami starały się odgadnąć odgłosy otoczenia. Odgrywały rolę przewodnika osoby niewidomej i pomagały jej przejść tor przeszkód. Starały się z zasłoniętymi uszami odczytać z ust słowa wypowiedziane przez swoich kolegów i koleżanki. Podejmowały próby wykonywania różnych czynności bez użycia rąk. Dowiedziały się w jaki sposób porozumiewają się osoby z niepełnosprawnością zmysłową. Oglądały tabliczkę służącą do pisania językiem Braille’a oraz plansze i książki pisane tym językiem. Układały puzzle przedstawiające znak niepełnosprawności. Wykonały piosenkę z gestami języka migowego :Każdy jest inny”. Dla podkreślenia swojej wyjątkowości przedszkolaki wykonały pracę plastyczną “Jestem wyjątkowy. Mój portret”. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach, angażowały się w przypisane im zadania, dopingowały się nawzajem i pomagały sobie.

Kategorie: Wydarzenia