Kryształowy Jubileusz 15-lecia działalności Bajkowego Prywatnego Przedszkola w Jaśle.

„Kart w kalendarzu ubyło niemało i lat 15 szybko zleciało, lecz jest coś w życiu, co się nie zmienia – to najpiękniejsze przedszkolne wspomnienia…” 15 czerwca 2023 r. był wyjątkowy dla Bajkowego Prywatnego Przedszkola w Jaśle. Właśnie tego dnia Dyrekcja, Pracownicy oraz wychowankowie obchodzili 15 – lecie istnienia placówki. W sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury obok zebranych przedszkolaków, ich rodziców, absolwentów i nauczycieli, na widowni zasiedli honorowi goście: Elwira Musiałowicz- Czech wiceburmistrz miasta Jasła, Anna Bomba autorka wierszy, piosenek, scenariuszy przedszkolnych uroczystości, Barbara Gonera nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaśle, Jolanta Myśliwiec dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami dwujęzycznymi w Jaśle, Lech Polak dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle, Aneta Banaś dyrektor Zespołu Szkół Społecznych im. Adama Mickiewicza w Jaśle, Dorota Woźnica dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, Mariusz Świątek dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle, Leokadia Wróbel dyrektor Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jaśle, s. Maria Jabłońska dyrektor Przedszkola Niepublicznego Sióstr Serafitek w Bieździadce, Helena Gołębiowska dyrektor Domu Kultury w Jaśle, Renata Osikowicz – Wyroba dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Jaśle , Paweł Bukowski dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Marek Tęcza prezes Spółdzielni Socjalnej Radość w Jaśle, Renata Pięta dyrektor Państwowego Domu Dziecka w Wolicy, Grażyna Jędryczka kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Jaśle, Bożena Krupa i Iwona Głogowska funkcjonariuszki Zespołu ds. Profilaktyki Straży Miejskiej w Jaśle, Barbara Pawłowska z Wydziału Prewencji Powiatowej Policji w Jaśle , Daniel Lelko – oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle , Wacław Pasterczyk rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle , Małgorzata Piotrowska zastępca dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich w Osobnicy, Krystyna Długosz kierownik Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle, Iwona Wojnarowicz kierownik Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle, Alicja Antonik współzałożycielka Stowarzyszenia Jasielskich Rękodzielników oraz kółka rękodzieła “Asterki” w Jaśle, Sebastian Wiatr, Damian Czuchra prezesa Fundacji Sztos w Jaśle, Ewa Grzebień kierownik działu Animacji i Kultury w JDK, Maria Tomasik poetka regionalna, przedstawiciele zespołu folklorystycznego „Kaśka” z Dębowca. Wyjątkową i szczególną uroczystość uświetniła premiera bajki słowno -muzycznej „Zamieszanie w krainie bajek” przygotowanej przez Bajkowe Przedszkole, Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Jaśle oraz Jasielski Dom Kultury. Po znakomitej premierze mali aktorzy otrzymali gromkie brawa, nagrody, dyplomy i podziękowania. W trakcie wyjątkowego święta absolwentka przedszkola Kornelia Gotfryd zaśpiewała piosenkę „15 lat minęło jak jeden dzień” wprowadzając jednocześnie widzów w multimedialny pokaz dorobku Bajkowego Przedszkola pod hasłem „Przeżyjmy to jeszcze raz”. Kolejnym ważnym punktem były przemówienia Pań Dyrektor, które podziękowały za minione lata wspólnej pracy całemu personelowi przedszkola, rodzicom, władzom miasta, środowisku lokalnemu, wszystkim, którzy tworzyli to wyjątkowe miejsce przyjazne dzieciom. Jubileusz był również okazją do uhonorowania przyjaciół przedszkola którzy wspierają naszą działalność edukacyjną. W dowód wdzięczności za zaangażowanie oraz współpracę zostały wręczone statuetki Przyjaciel Przedszkola. Zaproszeni goście w ciepłych słowach opisywali kontakty z przedszkolem, gorąco dziękowali i gratulowali osiągnięć, życząc dalszego rozwoju. Złożyli na ręce Dyrekcji gratulacje, kwiaty, upominki dla przedszkolaków i życzenia dalszych sukcesów. Goście mogli także obejrzeć wystawę w holu JDK, kroniki przedszkolne, Nagrody i Wyróżnienia, Tabla oraz dokonać pamiątkowego wpisu do Księgi Gości. Były wspomnienia, refleksje oraz pamiątkowe zdjęcia. Zwieńczeniem uroczystości było zaśpiewanie Hymnu Bajkowego Przedszkola przez wszystkich uczestników. Jubileuszowa uroczystość zaakcentowała, że na przestrzeni 15 lat działalności placówki najważniejsze zawsze jest dziecko i rodzic, a duszą przedszkola zawsze byli i są dzieci, nauczyciele i pracownicy placówki, zaś dumą – absolwenci. Mamy nadzieję, że Kryształowy Jubileusz Bajkowego Prywatnego Przedszkola w Jaśle i towarzyszące mu chwile pełne wspomnień, wzruszeń, radosnego nastroju, ale i refleksji, na długo pozostaną w pamięci zaproszonych gości a także naszej, gdyż każdy z nas włożył w to miejsce cząstkę swojego życia.

Kategorie: Wydarzenia