W czwartek 31 stycznia br. odbyło się uroczyste podsumowanie drugiej jasielskiej edycji „Aniołkowego Grania”. Ta piękna idea miała swój początek w 2004 roku, kiedy to jedno z wrocławskich przedszkoli zapragnęło nieść pomoc dzieciom nie tylko w rodzinach zastępczych, ale także integrować przedszkola z placówkami opiekuńczymi w coraz to większej ilości miast w Polsce. Akcja ma również wymiar edukacyjny, już wśród najmłodszych krzewi chęć pomagania innym i kształtuje wśród nich postawę akceptacji, tolerancji i zrozumienia, a tym samym przeciwdziała wykluczeniu i dyskryminacji dzieci, pozostających w pieczy zastępczej. W ramach akcji zbierano dary, bony upominkowe dla wychowanków z Państwowego Domu Dziecka w Wolicy. Organizatorami Koncertu Charytatywnego było Bajkowe Prywatne Przedszkole oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Jaśle, współorganizatorem zaś Jasielski Dom Kultury. Na scenie zaprezentowały się przedszkolaki oraz uczniowie placówek biorących udział w jasielskim “Aniołkowym Graniu”. Podczas Koncertu na ręce Pani Renaty Pięty dyrektor Domu Dziecka w Wolicy zostały przekazane paczki z upominkami dla podopiecznych placówki. Darczyńcom zaś zostały wręczone Anioły Dobroci, które są symbolem wdzięczności za bezinteresowną chęć pomagania innym. Akcja miała charakter otwarty, do grona Dobrych Aniołów dołączyli: Rodzice, Dzieci, Uczniowie oraz społeczność Bajkowego Prywatnego Przedszkola i Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Jaśle, Przedszkole Miejskie nr 12 w Jaśle, Adasiowe Przedszkole w Jaśle, uczniowie klasy I b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle, uczniowie z klasy I b i II a ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle, uczniowie z klasy I c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle, Straż Miejska w Jaśle, Państwowa Straż Pożarna w Jaśle, Harcerze z 307 drużyny Harcerskiej Wilki, 309 drużyny Harcerskiej Golesz oraz 15 drużyny Harcerskiej Płomienie, Szkolne Koło Caritas przy ZS nr 4 w Jaśle, słuchacze z Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle, Spółdzielnia Socjalna „Radość”. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim, którzy otworzyli swoje serca i zechcieli podzielić się dobrem! Dzięki Państwa hojności i ofiarności udało nam się spełnić marzenia podopiecznych placówki! Żywimy nadzieję, że dzięki naszym staraniom „Aniołkowe Granie” stanie się cykliczną imprezą, promującą tolerancję, równość, szacunek i bezinteresowną pomoc.

Kategorie: Wydarzenia