22 marca br. w Bajkowym Prywatnym Przedszkolu w Jaśle odbyło się rozstrzygnięcie IV edycji Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego organizowanego rokrocznie z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa. W tym roku Konkursowi przewodził temat „Podróże Kolorowej Skarpety” i zgodnie z wymaganiami regulaminu, zaprzyjaźnione przedszkola nadesłały prace ukazujące Kolorową Skarpetkę – symbol Światowego Dnia Zespołu Downa – w ciekawych i bardzo pomysłowych bajkowych sceneriach. Głównym celem konkursu było m.in. zbudzenie w dzieciach pozytywnych refleksji na temat odmienności dzieci z Zespołem Downa, przybliżenie zagadnień dotyczących niepełnosprawności, takich jak: integracja, tolerancja, równość, rozwijanie wyobraźni i talentu plastycznego oraz propagowanie głośnego czytania. W konkursie wzięło udział 12 placówek z Jasła i okolic, łącznie o nagrody walczyło 27 prac. Wszystkie z nich realizowały temat konkursu i były zgodne z warunkami uczestnictwa. Z uwagi na panującą pandemię i brak możliwości spotkania się w naszej placówce wszystkim Laureatom pamiątkowe dyplomy oraz kolorowe, pluszowe skarpetki, symbolizujące to wyjątkowe wydarzenie zostały wysłane pocztą. Dziękujemy serdeczne uczestnikom za udział w Konkursie. Słowa podziękowania kierujemy również do nauczycieli i rodziców, którzy wspierali dzieci w twórczej pracy. Życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy do udziału w następnej edycji za rok!
Relacja dostępna pod linkiem:

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftvj.pronet.jaslo.pl%2Fvideo-22.php%3Fx%3D20220402-04%26fbclid%3DIwAR3JZA6kbwuGtXKJhOnZHsh3fTkvpj1cCMD9g9BTTgqYm_Lx7CAsuJ-Om_Y&h=AT2Yv1JpIPqeRKs1cpPQTUKcoOEpUzPoLjawl0VmLc_-a9kkQjPvXG9PN5ns708kI8W-q8UlXORN_oBnBPjox-DyaVKaRHF8qhudkbwbpx7d5sF5rGBFc8UUky_ohn5-UU0w&__tn__=-UK*F&c[0]=AT0kkvWfMJLAofCdb1FpnmM1JHL6xtjdQU-A9nB5oQ8x4VWBI3cQe9lw1PEzyVaykg7TWrXQrQaKkxk57RbTDNNdLk-XzIXV7LXrbzXZMZkCa4d2kpFeNwwIh3_KO4Cdeq-_nAD6jdf4EnWCBYj7uMuCfE7-Qu5dMAa4JNX8GwQ4f8rPyrSBTKztETTa553YXFvxQ_pO

Kategorie: Wydarzenia