UWAGA RODZICE!

W związku z wystąpieniem na terenie placówki- oddział Grunwaldzka 74 c zachorowania na COVID-19, w grupie przedszkolnej „Tygryski”, wychowankowie tej grupy  przechodzą na kształcenie na odległość od dnia 12.10.2020 r. do dnia 15.10.2020 r.

ZARZĄDZENIE 9-2020-2021 w sprawie  czasowego zawieszenia zajęć dla dzieci z grupy przedszkolnej „Tygryski” – oddział Grunwaldzka 74 c i wprowadzenia nauczania mieszanego (hybrydowego)

Wychowankowie pozostałych grup przedszkolnych kontynuują zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie stacjonarnym.

Danuta Pociask
Dyrektor Bajkowego Prywatnego Przedszkola
 w Jaśle

Kategorie: Wydarzenia