We wtorek 27 kwietnia br. w naszym przedszkolu odbyło się rozstrzygnięcie III Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego zorganizowanego z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa pod hasłem „W świecie kolorowych skarpetek”. Przedsięwzięcie zostało połączone z głośnym czytaniem w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”. Celem konkursu było przybliżenie najmłodszym zagadnień dotyczących niepełnosprawności, takich jak: integracja, tolerancja, równość; uwrażliwienie dzieci na problemy osób z niepełnosprawnością; rozwijanie wyobraźni i talentu plastycznego, a także rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz propagowanie głośnego czytania. Kolorowa skarpetka – to symbol niepasującego chromosomu, szacunku i zrozumienia. 21 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Zespołu Downa. Ta data nie jest przypadkowa. To właśnie dodatkowy, trzeci chromosom w 21. parze chromosomów jest odpowiedzialny za występowanie tej wady genetycznej. Tego dnia, ale też każdego innego dnia w roku, należy pamiętać o solidarności z osobami, dla których świat bywa trudniejszy. Dla wielu ludzi są po prostu niepełnosprawni. Ale dla tych, którzy są z nimi, na co dzień, są wyjątkowi, wrażliwi i serdeczni, emanują przy tym ogromem ciepła do drugiego człowieka. Potrafią kochać i mają ogromną potrzebę bycia kochanymi!
Na konkurs wpłynęło 22 prace, każda była piękna, kolorowa i wykonana w przeróżnych technikach.
W tym szczególnym dniu dzieci z grupy Smoki i Tropiciele zaprezentowały inscenizację na podstawie wiersza M. Strzałkowskiej pt. „Inny”. Mamy nadzieje, iż coroczna uroczystość pozostanie w świadomości dzieci jako dzień tolerancji, a kolorowa, niepasująca skarpetka będzie symbolem integracji z osobami z Zespołem Downa. Pamiętajmy o tym, że budując wzajemne relacje, zaufanie i szacunek, budujemy lepszy świat!
Z uwagi na panującą pandemię i brak możliwości spotkania się w naszej placówce wszystkim Laureatom pamiątkowe dyplomy oraz kolorowe, pluszowe serduszka, symbolizujące to wyjątkowe wydarzenie zostaną wysłane pocztą. Dziękujemy serdeczne uczestnikom za udział w Konkursie. Słowa podziękowania kierujemy również do nauczycieli i rodziców, którzy wspierali dzieci w twórczej pracy. Życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy do udziału w następnej edycji za rok!
Kategorie: Wydarzenia