Każdy jest inny – wszyscy są ważni”
Dnia 02.12.2021r w grupie Tropiciele w ramach Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek” świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Zajęcia rozpoczęły się od wesołej powitanki i zabawy z chustą animacyjną. Następnie dzieci wysłuchały wiersza Grażyny Gryszkiewicz „Każdy z nas jest inny” i w krótkiej rozmowie wyjaśniły, jak rozumieją pojęcie inności i niepełnosprawności. Aby lepiej zrozumieć osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Tropiciele uczestniczyli w zabawach „Zmysły”, podczas których m. in. z zamkniętymi oczami starały się odgadnąć odgłosy otoczenia, odgrywały rolę przewodnika osoby niewidomej i pomagały jej przejść tor przeszkód, starały się z zasłoniętymi uszami odczytać z ust słowa wypowiedziane przez swoich kolegów i koleżanki, podejmowały próby wykonywania różnych czynności bez użycia rąk, nauczyły się podstawowych zwrotów w języku migowym. Przedszkolaki dowiedziały się nie tylko jakie udogodnienia i sprzęt niezbędny jest w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych, ale również, oglądając prezentację „Osoby niepełnosprawne, uczymy dzieci tolerancji” poznały zasady savoir vivre, dzięki którym będą starały się postępować tak, by umieć pomagać innym i swym postępowaniem nie ranić ich uczuć, być życzliwym, otwartym i tolerancyjnym. Na zakończenie wspólnie wykonaliśmy „Poradnik savoir vivre” wobec osób niepełnosprawnych z wcześniej pokolorowanych rysunków. Tropiciele chętnie brali udział w zajęciach, angażowali się w przypisane im zadania, dopingowali się nawzajem i pomagali sobie.
❤❤❤

Kategorie: Wydarzenia