Dzień Bezpiecznego Internetu to kolejna z akcji przeprowadzanych w naszym przedszkolu mająca na celu uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie czekają na nie w dzisiejszych czasach. W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu dzieci zostały zapoznane z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez bajki z serii “Świat Internetu”, „Sieciaki.pl.”, które oglądają zawsze z wielkim zainteresowaniem. Rozmawiając z dziećmi na temat Internetu zawsze największy nacisk kładziemy na bezpieczeństwo w sieci. Dzieci, mimo wieku, wykazują się dużą wiedzą o Internecie i zasadach korzystania z niego. Chcąc uświadomić przedszkolakom jak wygląda sieć internetowa, stworzyliśmy sieć za pomocą kłębka wełny, następnie rozmawialiśmy o zaletach korzystania z Internetu tworząc plakat na tablicy. Chcąc uświadomić zagrożenia płynące z Internetu dzieci obejrzały teatrzyk o „Alicji w krainie… Internetu”. Przedszkolaki z zaciekawieniem przyglądały się przedstawionej historii i same wyciągnęły wnioski z teatrzyku. Chcąc usystematyzować zdobytą wiedzę stworzyliśmy plakat „Zasady bezpieczeństwa w Internecie”. Podsumowując dzisiejsze działania na koniec każdy samodzielnie stworzył swój laptop. W trosce o dobro naszych dzieci apelujemy:
RODZICU UWAŻAJ, CO TWOJE DZIECKO ROBI PRZY KOMPUTERZE!!!
Kategorie: Wydarzenia