Podziękowanie za udział w akcji “Szkoła pamięta”
W październiku br. nasza placówka włączyła się do akcji “Szkoła pamięta”, której organizatorem było MEN. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności oraz pogłębianie wiedzy o polskiej historii❤
Kategorie: Wydarzenia