Nasze przedszkole kolejny raz przystąpiło do realizacji programu ,,Czyste powietrze wokół nas”. Głównym założeniem programu jest ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego, a jego podstawowym celem, wykształcenie u naszych podopiecznych świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z osobami palący. Dnia 15 listopada dzieci z grupy „Biedronki” z oddziału na Kochanowskiego rozpoczęły realizację projektu. Przedszkolaki poznały źródła i rodzaje dymów, wysłuchały opowiadania pt. “O kominie ,który przestał dymić” jak również obejrzały film edukacyjny, z którego dowiedziały się w jaki sposób można pomoc naszej planecie i zadbać o czyste powietrze. Dzieci uświadomiły sobie zagrożenia wynikające z niewłaściwego postępowania względem przyrody. Na zakończenie dzieci z grupy „Biedronki” wykonały pracę plastyczną “Zielony Dinek”, który będzie im przypominał, jak ważne jest dbanie o przyrodę oraz naszą planetę. 🌳☺❤

Kategorie: Wydarzenia