Certyfikat za udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Migowe bajeczki zaczarowanej skrzyneczki”
Projekt miał na celu promowanie wśród dzieci wartości czytelniczych, jako sposobu na ich wszechstronny rozwój, rozwijanie twórczości i fantazji dziecięcej podczas tworzenia utworów literackich. Wpłynął na udoskonalenie umiejętności twórczych dzieci, poprzez działania plastyczne. Przedszkolaki miały niepowtarzalną możliwość stworzenia własnej książeczki wraz z ilustracjami przedstawiającej przygody kota Zefira. Jednym z głównych założeń Projektu było uwrażliwienie dzieci na potrzeby osób niesłyszących. Dlatego fragmenty powstałej książki zostały przetłumaczone na język migowy.
Z pewnością udział w Projekcie nauczył dzieci empatii i tolerancji, zwłaszcza wobec osób odmiennych kulturowo i językowo. Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję i dalsze przygody kota Zefira!
Kategorie: Wydarzenia