Za udział w Międzynarodowym Projekcie z zakresu edukacji prozdrowotnej i polityki uzależnień ,,Moje zdrowie – moja siła, wielka moc”. Głównym celem projektu było kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska przyrodniczego, utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych i zachowań prospołecznych, jak również tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. Założone w projekcie zadania udało nam się pomyślnie zrealizować. Dzięki projektowi poszerzyliśmy naszą wiedzę na temat zdrowia. Przedszkole za czynny udział otrzymało Certyfikat.

Kategorie: Wydarzenia