#Magicznamocbajek
Zakończenie I edycji Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek” 
Za nami bajkowy, magiczny czas, otulony wartościami, które są dla nas ważne i cenne. Po drodze było mnóstwo drogowskazów, dzięki którym, przekazaliśmy najmłodszym, co w życiu jest najcenniejsze. 
Działania projektowe opierały się na realizacji comiesięcznych modułów począwszy od października 2019 r do mają 2020 r. opartych na najważniejszych wartościach moralnych takich jak:
Szacunek- który jest fundamentem wszystkich wartości, to grzeczność połączona z troską o uczucia i dobro drugiej osoby 
Uczciwość- która buduje nasze poczucie własnej wartości oraz zaufanie innych do nas 
Odpowiedzialność- która czyni życie wartościowszym, wymaga wysiłku, wyrzeczeń, a nawet wielkich poświeceń, ale w zamian przynosi szacunek innych osób 
Odwaga- która zawiera w sobie element mądrości, ocenę, co jest dobre, a co złe 
Sprawiedliwość- to przestrzeganie zasady równości praw, poszanowanie prawdy 
Szczęście- które czyni nasze życie dobrym 
Pokojowość- to unikanie przemocy, to postawa człowieka otwartego na różne rozwiązania, który szanując innych, zawsze kieruje się spokojem i cierpliwością 
Przyjaźń, Miłość- to okazywanie uczuć innym, odczuwanie szczęścia 
Solidarność- to gotowość do pomocy, wsparcia, to także poświęcenie i szlachetność 
Piękno- to coś co nas zachwyca i czyni lepszymi 
Mądrość- to roztropność, to celowe przyczynianie się do dobra poprzez właściwe wybory 
Realizacja Projektu była zgodna z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Placówki uczestniczące w projekcie realizowały kierunki polityki MEN: wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Realizacja modułów sprzyjała również kształceniu u dzieci kompetencji kluczowych, które stanowią połączenie wiedzy, umiejętności i postaw uważanych za niezbędne dla potrzeb samorealizacji i rozwoju osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej. Z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 moduł VI, VII i VIII przyjął formę umożliwiającą zrealizowanie poprzez kształcenie na odległość. Ogromnie się cieszymy, że nasz Projekt trafił do wielu Rodzin, bowiem Nauczyciele zaprosili do współpracy Rodziców. Zakładany przez nas sposób uczestnictwa w Projekcie zachęcił ponad 2800 nauczycieli z Polski oraz poza jej granicami. Dołączyły do nas placówki polonijne z Gruzji, Hiszpanii, Litwy, Anglii, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Norwegii, Niemiec, Węgier. Łącznie udział wzięło 911 placówek oraz 49691 małych uczestników. Nasza inicjatywa zyskała aprobatę i została objęta patronatem honorowym m.in. Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego , Podkarpackiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Rauch, Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka, Fundacji „ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom”, Muzeum Dobranocek w Rzeszowie, Centrum Bajki w Pacanowie, Fundacji Oswoić Los, Miesięcznika Bliżej Przedszkola.
Opierając się na wynikach przeprowadzonej ewaluacji z dumą możemy stwierdzić, że cel Projektu został osiągnięty. Czytane bajki, baśnie stały się niejako „narzędziem” do rozwoju, kształcenia, zgłębiania wiedzy, doświadczania. Podejmowane działania wpłynęły na kształtowanie pożądanych postaw społecznych i wartości już od najmłodszych lat. W trakcie słuchania bajek i wykonywania zadań projektowych dzieci zdobywały wiedzę, rozwijały swoją wyobraźnię i logiczne myślenie. Dzieliły się swoją wiedzą i przemyśleniami. Losy bohaterów prowokowały najmłodszych do zadawania pytań (często niełatwych) i budowania dłuższych wypowiedzi. Dzięki udziałowi w Projekcie dzieci chętnie sięgają po książki, częściej wykazują empatię i oswoiły się z niepełnosprawnością innych osób. Bez wątpienia realizacja poszczególnych modułów wyzwalała sporą dawkę pozytywnych emocji, takich jak radość, szczęście czy nawet poczucie bezpieczeństwa. Umocniła więzi społeczne grup, a nauczycielom, rodzicom pozwoliła być bacznymi obserwatorami „wyników” podejmowanych działań, które niejednokrotnie zaskakiwały i powodowały wzruszenie.
Dziękujemy za zaufanie, za działania, kreatywność, poświecenie i Wielkie zaangażowanie. Gwarantujemy, że owoce Waszej pracy będą widoczne już wkrótce. Pamiętajcie Kochani, dzięki wartościom człowiek staje się lepszy. Nieustannie dąży do doskonałości. Czyni świat piękniejszym i milszym oraz potrafi odróżniać dobro od zła. Rozumie swoje błędy i potrafi je naprawić. Receptą na to wszystko jest po prostu mieć odpowiednio ukształtowany system wartości oraz stawiać sobie na co dzień odpowiednie zadania. Dążyć drogą, która może z początku wydawać się kręta i bardzo trudna. Podążajmy zatem nadal tą Drogą, która jest wyznacznikiem do szczęśliwego życia!
Organizatorem Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek” było Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle, autorkami zaś Anna Zielińska i Ludmiła Fabiszewska nauczycielki wychowania przedszkolnego. W przedszkolnych salach zaś, radośnie rozbrzmiewa piosenka „Magiczna moc bajek” do słów Anny Bomby i muzyki Ludmiły Fabiszewskiej, która powstała w oparciu o cele projektu.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólną podróż do bajkowego świata wartości!
Niech zawsze towarzyszy nam proste credo autorstwa Lindy i Richarda Eyre- „Nauczenie wartości to najważniejsza rzecz, jaką możemy zrobić dla szczęścia dziecka…”
Do zobaczenia w II edycji Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek” 
https://www.facebook.com/groups/488002891977381/

Kategorie: Wydarzenia