CERTYFIKAT
Miło nam poinformować, iż nasze Przedszkole zostało wyróżnione Certyfikatem za aktywny udział w Międzynarodowym Projekcie „Piękna Nasza Polska Cała”. Projekt ten ma na celu wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci i młodzieży, poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych oraz wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem. Serdecznie dziękujemy Rodzicom za włączenie się w realizację zadań projektowych! 

Kategorie: Wydarzenia