W roku szkolnym 2021/2022 nasze przedszkole po raz kolejny aktywnie uczestniczyło w realizacji projektu „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”, którego głównym celem jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą. Z wielką radością pragniemy poinformować, że w związku ze zrealizowaniem wszystkich modułów ogólnopolskiego projektu czytelniczego „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” ,nasze przedszkole otrzymało Certyfikat Wzorowej Placówki. Celem projektu było rozwijanie czytelnictwa, włączenie rodziców w życie przedszkola – zachęcanie do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela, wprowadzenie dziecka w świat literatury, budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych, kształtowanie postaw patriotycznych dzieci oraz współpraca z nauczycielami z całej Polski. Serdecznie dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tak cennym i wartościowym projekcie! Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję projektu! ❤️❤️❤️

Kategorie: Wydarzenia