#całaPOLSKAczytaDZIECIOMoZWIERZĘTACH 🐃🐎📚
Laureaci Rodzinnego Konkursu Fotograficznego pod hasłem „Zaczytany Zwierzyniec”. Konkurs został zorganizowany w ramach XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom – „Cała Polska Czyta Dzieciom o Zwierzętach” Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania czytelnictwem oraz kształtowanie prawidłowych postaw dzieci wobec świata zwierząt- szacunku, troski, dbałości o potrzeby zwierząt, radości obcowania z nimi. Gratulujemy wszystkim Laureatom i dziękujemy za twórcze, pełne empatii do zwierząt prace. Bez wątpienia przesłane fotografie są inspiracją do spędzania wolnego czasu z książką! Na wszystkich uczestników czekają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe!📖📖📖🐻🐑🐝

Kategorie: Wydarzenia