Przedszkolaki  z grupy „Tropiciele” i „Nutki” z oddziału na Kochanowskiego również aktywnie włączyły się w Kampanię „BohaterON – włącz historię!”.Dzieci poznały fragmenty historii związanej z wybuchem powstania warszawskiego  zapisane przez czworo bohaterów: Alinę Stanisławę Bergtold, Andrzeja Mieczysława Gładkowskiego, Danutę Gromczyńską oraz Edmunda Kuklewskiego. Nauczycielki przybliżyły również dzieciom historię wyżej wymienionych powstańców pokazując ich fotografie, dzięki czemu przedszkolaki wiedziały, do kogo trafią wykonane przez nich kartki. Wszyscy z wielką uwagą i zaciekawieniem słuchali opowieści i przyglądali się zdjęciom. Następnie chcąc podziękować Bohaterom – Powstańcom Warszawskim za ich odwagę i bohaterską postawę, przedszkolaki z ogromnym zaangażowaniem wykonały kolorowe laurki wkładając w prace całe swoje serca. Dla naszych dzieci to kolejna ważna lekcja

historii, ukazująca siłę narodu polskiego walczącego o wspólne dobro. Żywimy nadzieję, że otrzymane kartki sprawią przyjemność adresatom i uświadomią, że już od najmłodszych lat wpajamy, iż patriotyzm to jedna z najpiękniejszych postaw godna naśladowania!

Kategorie: Wydarzenia