„Polska, to taka kraina, która się w sercu zaczyna…” tymi słowami 20 listopada br. w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury rozpoczął się uroczysty Koncert Patriotyczny pod hasłem „Biało-czerwone melodie dla Niepodległej” z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Organizatorem Koncertu było Bajkowe Prywatne Przedszkole oraz Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jaśle we współpracy z Jasielskim Domem Kultury. Celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz rozbudzanie uczuć patriotycznych. Koncert został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Programu Wieloletniego „Niepodległa”, Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Rzecznika Praw Dziecka oraz Burmistrza Miasta Jasła. Swoją obecnością zaszczycili nas: przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty Lucyna Opoń, Wiceburmistrz Miasta Jasła Elwira Musiałowicz-Czech, autorka Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała” Ludmiła Fabiszewska, Redaktor miesięcznika Bliżej Przedszkola Emilia Rak, Producent Wydawnictwa Bliżej Przedszkola Wojciech Wolak, funkcjonariuszki z Zespołu ds. Profilaktyki Szkolnej Straży Miejskiej w Jaśle Bożena Krupa i Iwona Głogowska, Dyrektor MPB w Jaśle Dorota Woźnica, Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Jaśle Grażyna Jędryczka, Z-ca Komendanta Hufca w Jaśle Iwona Dziedzic, ppor. rez. Michał Czarnecki, Dyrektor Anna Szczepanik oraz nauczycielka Małgorzata Kusibab z Przedszkola nr 1 w Dębicy, Wicedyrektor Prywatnej Szkoły Muzycznej w Jaśle Kornelia Wojnarowska, Dyrekcja Szkół Podstawowych w Jaśle Marta Baran, Ewa Wątroba, Jacek Nawrocki oraz Dyrektor JDK Janusz Szewczyk. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedszkolaków i uczniów klas I z jasielskich placówek oświatowych. Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się głośnym czytaniem w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, zaproszeni goście przeczytali patriotyczny wiersz Tadeusza Kubiaka pt. „Tu wszędzie Polska”. Następnie mała Pyza zaprosiła wszystkich na sentymentalną podróż po Polsce. Dzięki jej fascynującym przygodom młodzi widzowie z wielkim zaciekawieniem mogli podziwiać piękno ojczystego krajobrazu, poznali wybrane regiony Polski, tradycje oraz zwyczaje. Wędrówki rezolutnej, tryskającej dobrym humorem Pyzy okraszone były dziecięcym korowodem ludowych tańców takich jak krakowiak, kujawiak, czy taniec góralski oraz barwną muzyką w wykonaniu artystów z Państwowej Szkoły Muzycznej w Jaśle. Podczas Koncertu został rozstrzygnięty Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny “Moja Mała Ojczyzna” w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego “Piękna Nasza Polska Cała”. Nagrody Laureatom wręczała autorka Projektu Ludmiła Fabiszewska, która podkreśliła, że umiłowanie i szacunek do Ojczyzny powinno wpajać się dziecku już od najmłodszych lat. Nie będzie prawdziwej Polski bez Polaków znających jej przeszłość, kulturę i tradycję. Na zakończenie wszyscy z radością zaśpiewali piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem”.

Bez wątpienia Koncert „Biało czerwone melodie dla Niepodległej” był kolejną „Małą” lekcją patriotyzmu. Nie zapominajmy, że nasze codzienne działania są dla najmłodszych małymi lekcjami patriotyzmu, które składają w jedną ogromną całość- w patriotyczną i pełną szacunku postawę, małego dumnego z Ojczyzny Polaka!

Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle

Kategorie: Wydarzenia